Makidonia

Makidonia

joi, 24 martie 2011

Istorie

Aromânii (numiţi în România şi macedoromâniarmânimacedoneni latinimacedono-vlahi,[6] sau, mai popular, machedoni)[7], sunt o ramură a latinităţii răsăritene, alături de dacoromânimeglenoromâni şiistroromâni. Numărul lor este greu de estimat, fiindcă există numeroase căsătorii mixte, şi fiindcă mulţi aromâni nu mai vorbesc limba aromână, astfel că estimaţiile variază de la 100.000 până la aproximativ 2,5 milioane[8]. Ei nu trebuie confundaţi cu ‘’Macedonenii’’, care sunt locuitorii regiunii istorice Macedonia în sensul larg (fie ei Greci, Slavo-macedoneni sau alţii), sau cetăţenii Republicii Macedonia în sensul mai strâmt.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu