Makidonia

Makidonia

joi, 24 martie 2011

Origine

Originea Aromânilor este disputată, dar un punct de accord între toţi istoricii, etnologii, lingviştii şi filologii este că ei descind, ca şi dacoromâniimeglenoromânii şi istroromânii, din ProtoromâniMatilda Caragiu Marioţeanu a formulat următoarea definiţie: Aromânii sunt dintotdeauna sud-dunăreni. Ei sunt continuatorii populaţiilor sud-est-europene romanizate (macedoneni, greci, traci, iliri) sau colonizate de romani,[9] în timp ce T. J. Winnifrith nu şovăia să afirme că: "...dacă vrem să vorbim despre aromâni (vlahi), trebuie să începem cu Olimpia şi Filip ai Macedoniei".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu