Makidonia

Makidonia

joi, 24 martie 2011

Fratii dit Gartsii

In Grecia, aromânii se împart în mai multe ramuri, dintre care cele mai mari sunt : cea a grămuştenilor, cea apindenilor şi cea a fărşeroţilor. Primele două ramuri se autodenumesc armâni, în timp ce fărşeroţii se autodenumesc rămânirămăni sau chiar remeni. Toate cele trei ramuri sunt cunoscute de greci sub denumirea de Βλαχοι („vlahi”).

Origine

Originea Aromânilor este disputată, dar un punct de accord între toţi istoricii, etnologii, lingviştii şi filologii este că ei descind, ca şi dacoromâniimeglenoromânii şi istroromânii, din ProtoromâniMatilda Caragiu Marioţeanu a formulat următoarea definiţie: Aromânii sunt dintotdeauna sud-dunăreni. Ei sunt continuatorii populaţiilor sud-est-europene romanizate (macedoneni, greci, traci, iliri) sau colonizate de romani,[9] în timp ce T. J. Winnifrith nu şovăia să afirme că: "...dacă vrem să vorbim despre aromâni (vlahi), trebuie să începem cu Olimpia şi Filip ai Macedoniei".

Istorie

Aromânii (numiţi în România şi macedoromâniarmânimacedoneni latinimacedono-vlahi,[6] sau, mai popular, machedoni)[7], sunt o ramură a latinităţii răsăritene, alături de dacoromânimeglenoromâni şiistroromâni. Numărul lor este greu de estimat, fiindcă există numeroase căsătorii mixte, şi fiindcă mulţi aromâni nu mai vorbesc limba aromână, astfel că estimaţiile variază de la 100.000 până la aproximativ 2,5 milioane[8]. Ei nu trebuie confundaţi cu ‘’Macedonenii’’, care sunt locuitorii regiunii istorice Macedonia în sensul larg (fie ei Greci, Slavo-macedoneni sau alţii), sau cetăţenii Republicii Macedonia în sensul mai strâmt.

Blogu Armanescu

Ghini vinit  ! Adrai aiestu blog ta's veada sh'mucanii tini him noi !